Vannledning Rotneset - Klakken 

1150 meter drikkevannsledning for Aure Kommune 2016-2017
 

Åpning vann Rotneset 4 (002).JPG