top of page
2014-11-06 21.18.jpg

Om Oss

SL MASKIN AS

SL Maskin AS ble stiftet i 2006. Det er i dag 3 eiere, Mevo, Sirelle og Karl Johan Wessel.
Daglig leder Ove Stormyr (teknisk fagskole 2000) og anleggsledere Stig Ivar Ledal og Karl Johan Wessel har alle lang og allsidig erfaring innenfor anleggsbransjen.
Firmaet har i dag 16 faste ansatte.

SL Maskin AS er lokalisert i Aure Kommune på Nordmøre og har Aure, Heim, Smøla, Averøy og Kristiansund som nedslagsfelt.

 

 SL Maskin sitt mål er:

"Å gjøre oppdragsgiver fornøyd med vår innsats, dvs. gjøre et godt utført arbeid til riktig tid, gjøre jobben riktig første gang og forhandle seg rett til de forutsetningene og avtalene som er gjort."

HMS

SL Maskin AS er ISO-sertifisert fra 2021 i standardene 9001 og 14001.

SL Maskin AS er og kvalifisert i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning.

HMS er et av satsningsområdene våre, og vi krever at underleverandørene vår har fokus på dette.

 

SL Maskin AS si HMS-målsetting:

 

  • Mennesket er den viktigste ressursen i arbeidslivet, og en god helse er det største aktivum et menneske har.

  • SL Maskin AS vil derfor gjennom HMS-systemet forebygge ulykker og helseskader, og skape trivsel på arbeidsplassen. Dette skal skje ved at sikkerhet og arbeidsmiljø planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon, teknikk og økonomi.

bottom of page